Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları

2 dk okuma süresi


4
10 Paylaşım, 4 puan

Ülkemizde devlet memuru seçilirken, kamuda insan kaynakları politikaları şu şekilde gerçekleşmektedir. Kamuya personel alımlarında belirli sınav türleri yapılmaktadır.

İlk olarak memur olacaklar için kanunlarla (dış faktör) belirlenmiş gerekli şartları taşıyan adaylar arası yazılı sınav (KPSS) ve daha sonrası yazılı sınavı geçenler arasında da sözlü sınav (mülakat) yapılmaktadır. Bu aşamalardan sonra yapılacak işin önemine göre, sınavları geçenlere gerekli iş hakkında eğitimler verilmektedir. Örneklendirecek olursak; polis memuru adayları eğer üniversite mezunu iseler 6 ay, lise sonrası başvuran adaylar ise 2 yıl hukuki ve genel kültür alanlarında donanım sahibi olmaları için belirli eğitimler almaktadırlar.

Diğer bir branş ile karşılaştıracak olursak, öğretmen olacak adaylar eğer bölüm okudular ise formasyon eğitimi almaktalar, fakat öğretmenlik bölümünü okuyanlar ise, sadece yazılı ve sözlü sınavlara katılmaktadırlar. Polislik alanına ayrıca önem verilmesi, ülkemizin coğrafik konumu açısından daha titiz ve disiplinli bir meslek gerektirmesi dolayısıyladır.

Polislik eğitimini başarıyla tamamlayanlar 1 seneliğine aday memuru olarak, çeşitli illere ve çeşitli görevlere atanmaktadırlar. Bu 1 senelik sürede adaylar, gözetim altında tutulmakta ve buda görevini uzun süre ifa edebilmesi için adaya ve kuruma aynı şekilde pozitif olarak geri dönmektedir. Bu sürede aday memuru herhangi bir soruşturma geçirmemiş olması durumunda, asil memurluğuna geçmeye hak kazanır.

Ayrıca insan kaynakları yönetimini etkileyen dış faktör olarak, yeni kanun ya da yasalar çıkması durumunda, gerektiğinde tüm kurum ve çalışanlarına zaman zaman mesleki eğitimler verilmektedir. Kanunlar ya da yönetmelikler değiştikçe, kurumu ilgilendiren alanlarda eğitimler yapılarak değişikliklerin hızla uygulamaya dökülmesi sağlanmaktadır.

Türkiye’de polis teşkilatı, kurum çalışanlarına rotasyon eğitimleri vermektedir. Bunun sebebi, çalışanların kendisini birçok alanda yetiştirmesini ve donanımlı olmasını sağlamaktır. Çalışanların, belirli bir zamanda çeşitli departmanlarda çalıştırılması, kurumun daha köklü ve kalıcı bir şekilde uzun süreler ülkemize hizmet vermesini sağlayacaktır.

Performans Değerlendirme

Her yıl yöneticiler tarafından, personelin davranışlarına göre kurum çalışanlarına performans değerlendirme puanı verilmektedir. Bazen de, sıkı bir çalışma ve önemli bir görevden sonra; personele ödüllendirme olarak başarı belgesi, 3 başarı belgesi neticesinde 1 üstün başarı belgesi verilmektedir. Bu da işgöreni, motive etmekte ve bir sonraki görevinde daha istekli bir şekilde performans göstermesini tetiklemektedir. Kamuda insan kaynakları yönetimi bu şekilde gerçekleşmiş olur.

Son olarak; polis teşkilatının adli açıdan adalete yardım vazifesi bulunmaktadır. Buda özellikle şube müdürlüklerinin, hukuki konularda yeterince bilgiye sahip olmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, meslek içi eğitimlerin arttırılması ve adli kurumların güvenlik güçlerine güvenmesi adaletin hızlı bir şekilde toplumda inşa edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca idari açıdan memurların yöneticilerine performans puanı verebilmesi, yöneticilerin kendisine verilen yetkileri orantısız bir şekilde kullanmalarını minimuma düşürecektir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
8
Beğen
Mutlu Mutlu
6
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?