Kadınların Sorumlulukları

5 dk okuma süresi


3
7 Paylaşım, 3 puan
Kadınların Sorumlulukları Nelerdir?
Kadınların Sorumlulukları Nelerdir?

Sizlere kadınların sorumlulukları nelerdir? Ailesine karşı görevleri nedir? bunlardan bahsedelim.

“Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) ‘Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki; hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O’nun katındadır.” (Al-i İmran / 195)

“Gerek erkekten, gerekse kadından kim mü’min olarak iyi amel işlerse, hiç şüphesiz onu (dünyada) çok güzel bir hayat ile yaşatırız ve onlara mutlaka yapageldiklerinin daha güzeliyle ecir veririz.” (Nahl / 97)

İslam dünyasının semasını saran cehalet ve bozgunculuk bulutlarının dağılması ve Müslümanların içinde bulunduğu olumsuzlukların ortadan kalkması için erkek-kadın bütün Müslümanların var güçleriyle çalışmaları icap etmektedir. Zira büyük çaba ve gayretler olmadan mevcut tabloyu tersyüz etmenin imkanı yoktur. Şeytan ve dostlarının tahriplerinin önüne geçmenin ve etkisiz hale getirmenin yolu, sorumluluk sahibi Müslüman erkek ve kadınların ihlasla ve fedakarca çalışmalarıdır.

Erkekler, İslami çağrının muhatapları oldukları gibi kadınlar da buna muhataptır. Yaratılış icabı kimi farklılıkları olsa da Allah Teala’ya kullukta bulunma ve O’nun dinine hizmette kadınlar da erkekler gibi sorumlu kılınmıştır. Toplumun büyük bir kesimini teşkil eden kadınlar, İslam’ı öğrenme, bilinçlenme, bilinçlendirme ve İslam için çalışmada erkekler gibi sorumluluk sahibidirler. Zira kadınlar İslami sorumluluklarını hakkıyla yerine getirerek, özellikle genç kızlarımızı eğiterek ve İslami bilinç kazandırarak toplumun yapısında ciddi bir değişime yol açabilirler.

Müslüman kadınlar, bir takım şer’i görevlerle yükümlü kılınmışlardır. Bu alanda onların durumu erkeklerin durumu gibidir. Kadınların yaratılış özellikleriyle ilgili olan bazı meseleler dışında yükümlülük açısından aralarında önemli bir fark yoktur. Allah Teala huzurunda iki kesim de sorumludur.

Mü’min erkek ve mü’min kadınların vasıfları anlatılırken; iyiliği emretmek ve kötülükten men etmekle sorumlu tutuldukları bildirilmektedir. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, yeryüzünden fitnenin kalkması ve sadece Allah Teala’nın dininin geçerli olması için bütün Müslümanlar gayret ve azimle çalışmalıdır. Bundan dolayı iman eden kadın ve erkekler aynı gaye doğrultusunda faaliyet yürütür ve aynı hedefleri gerçekleştirmek için mücadele ederler. İslam tarihinde her ne kadar erkeklerin öne çıktığı görülse de; toplumun ıslahı, hayrın hakim olması ve şerrin ortadan kaldırılmasında kadınların büyük etkisi olmuştur.

Bozulmanın yaygınlaştığı, İslami ahlakın ortadan kaldırılması için Batının bozguncu ahlakının dayatıldığı bu zor dönemde; Müslüman erkekler gibi Müslüman kadınların sorumlulukları da her zamankinden daha fazladır. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalı, insanlarımızı kuşatan ve Müslümanların geleceğini tehdit eden; bozguncu ve cahili ahlak ve kültür dalgalarına karşı set olmalıdırlar. Onun için de kadınlarımız okumalı, öğrenmeli, yaşamalı; kadın ve çocuklarımızın İslam’ı öğrenmelerini, yaşamalarını sağlamalı ve fitneden kurtulmaları için sürekli bir gayret içinde olmalıdırlar.

Her Müslüman kadının, zamanının önemli bölümünü İslami faaliyetlere ayırması gerekir. Evlerini, İslami çalışmaların bir şubesi haline getirmeli, davet ettiği insanlara zamanlarını ayırmalı, sorun ve sıkıntılarını gidermek için çabalamalıdır.

İslam düşmanlarının televizyon, internet ve akıllı telefonlar vasıtasıyla evlerimizin içerisine kadar girdiği, gençlerimizin zihinlerine nüfuz ederek bozmaya çalıştığı, İslami ailelerin bile muaf kalamadığı bu tehlikeli ortamlarda hanımlarımız, evlatlarını İslami akide, ahlak ve bilinçle yetiştirmeli, yakın akrabalarını, komşularını düşmanın bozguncu tezgahlarına karşı korumaya çalışmalıdır.

Müslüman kadın, bilinçli şekilde tercihini yapan ve sorumluluğunun farkında olmalıdır. Vakarı ile evinde oturmasını bildiği gibi, takva elbisesine bürünüp aynı vakarla Müslümanların sorunlarına eğilmesini ve toplumun cahili kirlerden kurtulması için çalışmasını da bilir. Ailesini ihmal etmediği gibi, toplumu da ihmal etmez. Zira toplumun ümmetin bir parçası olduğunun ve cahili gelenek, ahlak ve kültürden temizlenip İslam’la yoğrulması gerektiğinin bilincindedir.

Genellikle İslami çalışmalar erkekler ve erkek çocukları üzerinden yapılıyor. Hanımlarımız bu alanın diğer yönündeki açığı yani kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çalışma açığını kapatmalıdırlar. Hanımlarımız ve kız çocuklarımızın güçlü bir akide kazanmaları, İslam’ı öğrenmeleri ve İslami şahsiyet sahibi olmalarını sağlamak her Müslümanın görevidir. Sadece erkek çocuklarla ilgilenilip onlara İslami ahlak ve şahsiyet kazandırılırsa; kız çocuklar mahrum kalacağından toplumun bu ayağı eksik kalacaktır.

İslam toplumunun binası, erkek ve kadınlardan müteşekkildir. Her iki tarafın İslami sorumluluğunu yerine getirmesi durumunda bu bina sağlam temeller üzerinde gelişecektir. İhmalkar davranıp görevini yapmayan taraf, meydana gelecek boşluğun ve yıkımların sorumlusu olacaktır.

Müslüman kadın, hem ailesinde hem de toplumda davetçi kimliğini koruyabilmelidir. İyiliği emretme ve kötülükten menetme görevini aile içerisinde de gerçekleştirmeli, eşinde gördüğü İslam’a aykırı hareketlerin ya da İslami çalışmalardaki gevşeklik ve ihmalkarlıkların ortadan kaldırılması ve aileye İslami bir hayatın hakim olması için çabalamalıdır.

Kadın her zaman İslami faaliyetlerin içerisindedir. Kur’an-ı Kerim’de iman, ihlas ve iffet sahibi kadınlardan bahsedilmekte ve tevhid mücadelesinde eşlerine destek olan örnek kadınlardan övgüyle söz edilmektedir.

Çocuklar, İslami bilinç sahibi iyi bir terbiyecinin himayesinde İslami olgunluğa erişebilirler. Bunun için öncelikle anne ve babaların İslami alanda kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Çocukların anneleriyle geçirecekleri vakit daha fazla olduğundan, kadınların sorumluluğu daha fazladır. Müslüman aile çocuklarının, Resulullah aleyhisselatu vesselamı örnek almaları sağlanmalıdır. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in, Ashab-ı Kiram’ın ve İslam büyüklerinin örnek hayatları öğretilmeli; zihinlerinde ve hayatlarında cahili modellerin yerini İslami modellerin alması sağlanmalıdır.

İslam düşmanlarının cahili tutum ve davranışlarla kirletmeye ve boğmaya çalıştığı çağı İslam’ın nuruyla aydınlatmak ve Müslümanları Batının bozguncu ahlak fırtınalarından kurtarıp sahili selamete kavuşturmak için kadınlarımızın ciddi programlara, yoğun çalışmalara ihtiyacı vardır.

Bu bağlamda yazılarımızda, sohbetlerimizde kardeşlerimize tavsiyelerde bulunup sorumluluklarını hatırlatmaya çalışıyoruz. “Kardeşlerimiz okumalı, kardeşlerimiz yazmalı, kardeşlerimiz yaşamalı, kardeşlerimiz ziyaretlerde bulunmalı…” şeklinde söylemlerimiz oluyor. Bu tavsiyelerimizde çoğu zaman “kardeşler” tabirini kullanıyoruz. İslami alanda çağrılarımız sadece erkeklere hitap olduğu şeklinde anlaşılmasın! Hitabımız aynı zamanında hanımlarımıza yöneliktir.

Yukarıda bahsi geçtiği gibi kadınlar da erkekler gibi mükellef olup İslami çalışmalardan sorumlu olduklarından “kardeşler” ifadesiyle tümüne çağrıda bulunuyoruz. Çünkü onlar da İslami çalışmaların bir parçası ve İslami davanın sahibidirler.

Rabbim, kadın erkek tüm kardeşlerimizi hayırlı çalışmalarında muvaffak kılsın.

Nisanur Dergisi ~ Başyazı
Sayı: 48 ~ Kasım 2015


Nasıl Tepki Verirdiniz?

Beğen Beğen
4
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir