İşrakilik Felsefesi Hakkında

1 dk okuma süresi


5
8 Paylaşım, 5 puan
İşraki Felsefe Hakkında
İşraki Felsefe Hakkında

İşraki Felsefe, temellerini Farabi’yle birlikte atmış, İbn Sina’yla beraber değer kazandırmış ve Sühreverdi ile bu felsefe doruklara ulaştırmıştır. İşrak, kelime anlamı olarak “aydınlanma” manası taşır ve “şark” yani doğu kelimesinden türemiştir. Bu felsefe özünü anlamıyla beraber südur, nur ve zulmet kavramlarının içinde barındırır. Bu açıdan bakıldığında İşraki Felsefe’nin İslam Felsefesinde, Farabi’yle temellenmiş olması doğrudur. Çünkü Farabi’nin Doğu Felsefesi kurma girişimi İşrakilikle şekillenmiştir.

Bunun sebebi, İslam felsefesinin Platon, Aristoteles ve özellikle Yeni Plâtonculuk felsefelerinin yani Antik Yunan ve Helenistik Felsefelerinin; bir de Zerdüştlük dininin etkisiyle alınmış “ışık-karanlık” metaforu, saydığımız filozofların felsefelerinin şekillenmesinde ve dolayısıyla İşrakiliğin meydana gelmesinde etkili olmuştur.

Farabi’deki südur nazariyesi, İbn Sina’daki nur-zulmet ve aşk haliyle -ve İbn Sina’nın “Hikmetu’l Meşrıkıyyun” eseriyle birlikte- Doğu Felsefesi yani İşrakilik kurmak istenmiştir. Fakat bu çabalar Sühreverdî ile sonuç bulmuştur. Bu sebeple İşrakilik Ekolü kurucusu olarak Sühreverdî anılmaktadır. Zaten Sühreverdi’nin felsefesi “aydınlanma ve nur” üzerinedir. Tıpkı Yeni Plâtonculuk içerisinde yer alan Plotinus gibi südur nazariyesini ışık üzerinden işlemiş fakat “nous” kavramı yerine “nur” kavramıyla açıklamıştır.

İşrakilikte sezgisel ve mistik bir bakış açısı mevcuttur. Ayrıca yöntem de Sühreverdi açısından, akıl dışı sezgi olarak görülmektedir. Sühreverdi’nin bu felsefeyi kurma amacı ise Aristoteles ve takipçilerinin aklı ön plana çıkarmalarına karşı çıkmak olmuştur. Böylece sezgisel bir yöntemle yeni bir sistem kurmuştur.

KAYNAKÇA:
1- Bayrakdar, M. (2014), İslam Felsefesine Giriş, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
29
Beğen
Mutlu Mutlu
9
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
8
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?