İşletmelerde İmaj Yönetimi

1 dk okuma süresi


3
7 Paylaşım, 3 puan

Günümüz rekabet ortamında, işletmeler ne kadar kaliteli hizmet sunduklarını düşünseler de, hedef kitlesinin kuruma/şirkete karşı tutumu, olumlu yönde değilse sunulan hizmetler yeterli olmayacaktır. Günümüzde işletmelerin başarılı bir şekilde değerlendirilmesi için pozitif olarak kurumsal imaj sahibi olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kurumların hedef kitleleri tarafından benimsenmeleri, bu sayede varlıklarını devam ettirebilmeleri, imaj yönetimiyle mümkün olmaktadır. Kurumlar, müdahale edemedikleri dış faktörlerin şekillendirdiği olumlu ya da olumsuz imajı kabullenmek yerine, imajlarını doğru bir şekilde yöneterek saygın ve iyi imaja sahip olmalıdır. Çünkü kurumlar da insanlar gibi kimlikleri sayesinde diğer kurumlardan ayırt edilir ve imajları sayesinde diğerlerine tercih edilirler.

Geçmişte kurumların görsel açıdan tanınmasından ibaret olan kurum kimliği, günümüzde ise kurumun iletişim tarzı ve sergilediği davranışı ile ilgili her konuyu incelemektedir. Araştırmalara göre kurum imajını gençlerin, diğer yaş gruplarına göre; kadınların ise erkeklere göre daha olumlu cevaplar verdiği; ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe kurumsal kimlik öğelerinin de daha olumlu değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Kişiler arası iletişimde bireyin giyimi, kuşamı, dış görünüşü, takıları ve fiziksel özellikleri gibi dış unsurları tarafından yaratılan ilk izlenim sonrası oluşan imaj, uzun vadede bireysel nitelikler ve karakter aracılığıyla ilişkinin devam edip etmemesinde etkilidir. Kurumlar söz konusu olduğunda ise imaj, kurumlarla ilk temas sırasında ortaya çıkar. Ve buna kurumsal imaj denilir.

Kurumsal İmaj Nedir?

Kurumsal imaj, kısa vadede örgüte etkisi hesaplanmayan soyut bir olgu olarak algılansa da, uzun vadede örgütün itibarını oluşturacak ve dolaylı olarak kurumun maddi-manevi sermayesi üzerinde etkili olacak izlenimler setidir.

Özetle kurumsal imaj yönetimi, en üst yöneticilerin başkanlığında uygulanan stratejik planlamalardır. Günümüzde çok sayıda yönetici ve akademisyen bu gibi kavramları stratejik bir kaldıraç olarak değerlendirmektedir. Rekabet başarısıyla doğrudan ilişkili kritik bir şirket varlığı gözüyle bakmaktadırlar.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
4
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?

Sadece dergiCE yazarları sağ tıklayabilir, emeğe saygı lütfen :)