İbn Tufeyl Kimdir?

1 dk okuma süresi


3
10 Paylaşım, 3 puan
İbn Tufeyl Kimdir?
İbn Tufeyl Kimdir?

Endülüs de yaşamış ilk büyük düşünür olan Ebû Bekir Muhammed İbn Tufeyl 12. yüzyılın ilk on yılı içerisinde Gırnata vilayetinde doğmuştur. Ünü Latin dünyasına kadar yayılmış İbn Tufeyl “Abubacer” ismiyle bilinmektedir. İbn Tufeyl mesleğine önce hekim olarak başlamış sonra tanınması vesilesiyle vali kâtipliğine geçiş yapmıştır. Zamanla yükselmiş sarayda kadılık ve hekimlik yapmıştır (Şerif, 2000: 251).

İbn Tufeyl nihayetinde halife Ebû Yakûb Yusuf’un veziri olmuş, üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. İbn Rüşd’ü (1198) halifeye takdim eden de odur. İbn Rüşd tarafından öğrenildiği üzere iyi bir matematikçi, şair, ilahiyatçıdır. Ayrıca astronomi alanında da çalışmalar yapmıştır. Yazdığı tek bilindik eseri olan Risaletü Hayy bin Yakzân ve Esrârü Hikmeti’l Meşrıkiyye’de de ilgilendiği alanları görmek mümkündür (Şerif, 2000: 252). Bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Hayy bin Yakzân ile Absal ve Salaman’ın Hikâyesi’dir. Bu eser; akıl ile hakikati kavrayan bir insanı anlatmakta ve hikayesi “Robenson Crusoe” adlı hikayeye benzemektedir. Fakat bu kitaptan yıllar önce yazılmış ve İbn Tufeyl’den sonra yaşamış olan düşünürlere de ilham kaynağı olmuştur. Hayy Bin Yakzan kitabı İbn Tufeyl’in rasyonalist (akılcı) yönünü de ortaya koymaktadır. Aynı zamanda İşrakiliğinde* kurucularından sayılan İbn Tufeyl rasyonalizm sonuncunda Neoplatonistci (bakınız: Yeni Platonculuk) bakışı kazanmış, İbn Sina etkisi ile de düşüncelerini Gazali temelinde yorumlamış ve hakikati bulmak için tek gerekli şeyin tabiat yani yaratılmış her şey olduğunu belirtmiştir (Prof. Dr. Mehmet Bayraktar).

İbn Tufeyl’den Aristoteles’in eserleri üzerine şerh çalışması yapılması istenmiş fakat yaşlılığından dolayı tamamlayamayıp hem çalışmasını hem de saray hekimliğini İbn Rüşd’e devretmek istemiş ve onu halefi olarak tavsiye etmiştir. Hayatının son dönemlerinde yaşadığı Fas’ta da 1185/86 yılında vefat etmiştir. Cenaze namazında bizzat Muvahhidi halifesinin oğlu Ebû Yusuf el Mansûr bulunmuştur (Şerif, 2000: 252).

*İşrakilik: İslam düşüncesinin, eski doğu din ve felsefesinin etkisi altında oluşmuş bir tür nur felsefesidir. Kurucusu Şehabeddin Sühreverdi’dir.

KAYNAKÇA:
Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, M.M. Şerif, İnsan Yayınları, 2000.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
21
Beğen
Mutlu Mutlu
13
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
8
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?