İBN SİNA


İbn Sina
İbn Sina

İbn Sina’nın hayatı hakkında bilinenler öğrencisi Cüzcanî tarafından doğru bir şekilde bizlere kadar ulaşmıştır. Tam adı Ebû Ali el-Hüseyin b. Abdullah b. Hasan İbn Ali Sînâ’dır. İbn Sina, 980 yılında Horasan’ın Afşana kasabasında dünyaya gelmiştir. ibn Sina’nın eğitimini belli bir yaşa kadar babası Abdullah b. Sina üstlenmiştir. Bu süreçte babasının işi dolayısıyla saray çevresinde tanınması ve İsmaililerle olan yakınlığı dolayısıyla ilim meclislerinde bulunmuş ve birçokta eser okumuştur. On yaşında Kur’anı ezberlemiş, sonrasında ise edebiyat ve felsefeye dair birçok eseri inceleme fırsatı bulmuştur. Özellikle Aristoteles felsefesini ve Aristoteles’in sanılan Esagoge adlı eser vesilesiyle yeni Plâtonculuğu tanımıştır. On sekiz yaşına kadar tıp, felsefe, hukuk, mantık ve astronomi alanlarında ciddi bilgi birikimine sahip olmuş, bilgisiyle insanları şaşırtacak bir seviyeye yükselmiştir. Klasik dönemde yetişmiş en önemli filozof ve bilim adamı olan İbn Sina, mantık, doğa felsefesi, astronomi, matematik, kimya, simya, ilahiyat ve müzik gibi birçok alanda kendini göstermiştir. Genç yaşta da denemeler yazarak eserlerini oluşturmaya başlamıştır. Çözemediği problemleri ya da anlayamadığı konuları camiye gidip dua ederek problemlerin çözümlerini ilham etmesi için Allah’a yalvardığını ve hatta uykusunda dahi bu problemlerle uğraşarak çözüm ürettiği bilinmektedir. Tüm bilimlerin üstadı olana dek okuma ve inceleme yapan, eklektik fakat özgün bir felsefe kuran İbn Sina’ya bu sebeple “Şeyhu’r-Reis” adı verilmiştir.

Aristoteles’in eserlerini okuduğu sıralarda Metafizik adlı eseri bir türlü anlayamayan İbn Sina bir gün pazarda gezerken bir kitaba rastlar ve alıp okumaya başlar. Bu kitap Farabi’nin Fi Ağrad Kitabu Maba’de’t-Tabia eseridir. Filozofumuz, Aristoteles’in Metafizik kitabıyla ilgili olan Farabi’nin metnini okuduktan sonra Aristoteles’i anladığını ve bunun için bolca sadaka dağıttığını bildirir. Böylece Aristoteles’e ve felsefi sistemine olan merakı artar. Bundan sonraki yaşamında babasının nüfuzu sayesinde bulduğu işlerle saraylara ve kütüphanelere yakın olur. Bu yakınlıkla daha birçok eseri de inceleme fırsatı bulur. Daha sonra ise göç yaşamı sürerek şehirden şehre gezer ve böylece hayatını idame eder. Hükümdarlarla sürekli yakın ilişkiler kuran İbn Sina saraylarda görev alır, fakat her defasında yazıları yüzünden oraları terk etmek zorunda kalmıştır. Saraylarda, hapishanelerde, sürgünlerde geçirdiği vakti değerlendirmiş ve çokça eser kaleme almıştır.

İbn Sina gittiği yerlerde Biruni ve Cüzcani ile tanışır. Döneminde seçkin bir doktor ve bilim adamı olarak tanınır. Yazdığı tüm eserleri ansiklopedik olarak Kitabü’ş-Şifa adlı kitabında toplamıştır. Felsefi sistemini özetlediği kitabı ise İşarat ve’t-Tenbihat’tır. İbn Sina düşünce tarzı ve sistemiyle kendisinde sonra yetişen birçok filozofa kaynak olmuş ve Batıda da “Avicenna” olarak tanınmıştır. Pek çok eseri ortaçağda çevrilmiş ve etkisi de yıllarca sürmüştür. Yaklaşık 276 kadar eseri olduğu sanılmaktadır. Fakat bunların 150 tanesinin net olarak İbn Sina’nın olduğu bilinmektedir. Hayatının son dönemini Isfahan’da geçirmiş ve 1037 Ramazan ayında bir Cuma günü Hamedan seferi sırasında da vefat etmiştir. Fakat ölümü fikri dünyasının ölmesi değil yaşamasına sebep olmuştur. Günümüzde dahi hem hayatı hem de eserleri örnek teşkil etmektedir.

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
23
Beğen
Mutlu Mutlu
13
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
6
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
3
İlginç
Melike Özcan
Anadolu Üniversitesi, Felsefe Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü(AÖF) mezunu; Gazi Üniversitesi, Türk-İslam Felsefesi Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrencisiyim. “Yunus Emre ve İslam Felsefesi’nde Varlık ve Aşk” üzerine çalışmaktayım...

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim