İbn Rüşd Kimdir? Felsefesi Nedir?

1 dk okuma süresi


7
8 Paylaşım, 7 puan
İbn Rüşd Kimdir? İbni Rüşd Felsefesi Nedir?
İbn Rüşd Kimdir? İbni Rüşd Felsefesi Nedir?

İbn Rüşd, Kurtuba’da 1126 yılında doğmuştur. İbn Tufeyl’in varisi olmuş, yerine Aristoteles’in eserlerini şerh etmiş ve hekimlik görevine getirilmiştir. İbn Rüşd, İbn Sina’yı takip etmiş işrakilikten de esinlenmiş ve hatta Batı’ya etkisi birçok filozoftan daha fazla olmuştur.

İbn Rüşd, felsefeye öncelikle din açısından caiz olup olmadığıyla başlar ve caiz olduğu sonucuna ulaşır. Çünkü felsefenin görevi varlıklar üstüne düşünüp, Allah’a ulaştırmaktır. Kur’an da düşünmeye ve incelemeye teşvik edici birçok ayet bulunduğundan felsefe yapılması gerektiğini söyler. Bu yolda yürümenin metotları ise Kur’an ayetlerinde belirtilmektedir. (Şerif, 2000: 305)

Haşr[1] konusunda avam ve alim ayrımı yaparak cismani haşr, ve ruhani haşri mümkün görmüştür. Çünkü cismani haşr, ruhun ölümsüzlüğünü anlamayan avam için daha uygun bir açıklama olacaktır.

“Sıradan insanlar metinde geçen, O görür, işitir, konuşur vs. gibi ifadelerin zahiri anlamlarına inanabilir. Onlar inanadursun, burhan ehli kendi te’villerini kitlelere açıklamalıdırlar.” (Şerif, 2000: 307)

İbn Rüşd de İbn Sina ve Farabi gibi Aristoteles etkisiyle alemin ezeliliğini kabul görmüş ve Allah’ın ilk hareket ettirici olduğunu savunmuştur. Kur’an da yapılan “altı günde yaratıldı” ayetleri de halkın anlaması için olup içeriğinde yani tefsirinde başka manalar görülmektedir. Görüldüğü üzere İbn Rüşd’ün üstünde en çok Aristoteles etkisi vardır. (Çubukçu, 1989: 53) İbn Rüşd üzerinde İbn Tufeyl’in etkisinden de söz etmek oldukça mümkündür.

[1] Haşr, öldükten sonra yeniden dirilme.

KAYNAKÇA:
1. Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, M.M. Şerif, İnsan Yayınları, 2000.
2. Türk- İslam Düşünürleri, Prof. Dr. İbrahim Agah Çubukçu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
23
Beğen
Mutlu Mutlu
17
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
12
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
7
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?