Minyatür Nedir?

Resim yok, minyatür var!

GELENEKSEL SANATLAR İÇİNDE BİR GALAT-I MEŞHÛRUN MEŞRUİYETİ ÜZERİNE Galat, biçim veya anlam değişikliğine uğrayarak kullanılan kelime anlamına gelir; bu kelimelerin yaygın olarak yanlış biçimde kullanılması...

ZANAAT

Medeniyetimizde Zanaat ve Sanat

Geleneksel sanatlarımıza ayna tuttuğumuz bu sayıda konunun sanat tarihindeki yerini konuşmamak eksik kalırdı. Bu nedenle, Sanat tarihi, Türk sanatı, İslam sanatı ve Selçuklu sanatı üzerine...

GELENEKSEL EL SANATLARI

UNESCO Koruması Altında Geleneksel El Sanatları

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile UNESCO’nun “kültürel miras” tanımında ve algısında paradigma değişikliğine yol açtığını ifade etmek pek çoğuna iddialı gelebilir. Oysa kavramsal...

HATTAT

Hattatların Kıblesi: Yakut Musta’sımî

Hiçbir zaman yok olmayacak bir yazı çeşidi geliştirerek Kıbletü’l-Küttâb “yazıcıların kıblesi” adını alan ve kendi üslûbunun farklılığı bütün kalemlerde hissedilen Yakut Musta’sımî’nin hat sanatımızdaki önemi…...

Tezhip Sanatı

Tezhib Sanatında ‘Gül’

Türk İslam kültüründe önemli bir yer tutan çiçekler, resim, heykel ve geleneksel sanatlar gibi güzel sanatların vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkarlar. Yalnızca tabiattaki gerçeklerinin...

Ömer Faruk TEKBİLEK

Ömer Faruk Tekbilek ile mülakat

Eserlerinde doğu ve batı ezgilerini folklorik ve sufi temaların içinde sentezleyerek sunan Ömer Faruk Tekbilek mûsikî yolundaki tecrübelerini bizlerle paylaştı… Mûsikîyi, titreşimin sanatı ve ilmi...

Sakıp Sabancı Müzesi

S.Sabancı Müzesi Dijital Ortamda

Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyon ve arşivleri DigitalSSM ile dünyaya açıldı. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)’nin ortak gerçekleştirdiği proje ile SSM’nin...

Muhafazakâr Sanat

Muhafazakar Sanat

Kişi, hem muhafazakar hem de avant gardiste (öncü) olabilir. Ancak ciddi bir birikim, eğitim, araştırma ve düşünce üretimiyle mümkündür. Muhafazakarlık temelde dilsel, bilimsel, sanatsal, felsefi...

Kültür - Sanat

Oryantalizmin Çehreleri

Sakıp Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi(SSM), oryantalizmi mercek altına aldığı “Oryantalizmin 1001 Yüzü” sergisinde, 19. yüzyıl oryantalizmine odaklanırken, “oryantalizm” kavramının kaynağına inerek bilim dünyasından arkeolojiye,...

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim