Osmanlı devletinde modern eğitim

  • Osmanlı Eğitim Sistemi

    Osmanlı Devletinin Çöküş Döneminde Eğitim Sistemi

    Cumhuriyet döneminde ilköğretim ve köy eğitim sistemi uygulamaları ve gelişmelerin temelini oluşturan, Osmanlı devletinin çöküş dönemidir. O dönemde Osmanlı devletinin kalkınmasının eğitim ile mümkün olacağını...