Devrek Bastonu

Devrek Bastonu Figürleri

FİGÜRLERLE GEÇMİŞ MEDENİYETLERDEN İZLER Baston ya da asanın ana malzemesi ağaç olduğundan, ağaç malzemeye dayalı el sanatının, zengin ormanlık bir bölgede doğmuş olması rastlantı sayılmayacaktır....

HATTAT

Hattatların Kıblesi: Yakut Musta’sımî

Hiçbir zaman yok olmayacak bir yazı çeşidi geliştirerek Kıbletü’l-Küttâb “yazıcıların kıblesi” adını alan ve kendi üslûbunun farklılığı bütün kalemlerde hissedilen Yakut Musta’sımî’nin hat sanatımızdaki önemi…...

Mûsıki

Medeniyet İfadesi Olarak Musıki

Kutsal, medeniyetlerin oluşumunda her zaman önemli roller oynamıştır. Son iki büyük medeniyet, Hıristiyan Batı medeniyeti İncil’den ilham alarak ve onun üzerinde şekillenmiş, daha sonra İslâm...

Mimari

Mekan ve Mimari Üzerinden Medeniyet

Doğanın nesnesi, kültürün öznesiydi şehir. (Aldo Rossi) Medeniyetin İmgesi: Kent Yirmi birinci yüzyılın en önemli sosyo-ekonomik olgusu olarak kabul edilen kentler, küreselleşme süreci ve yaşanan...

Sabunlar

Su Medeniyeti

İslam dininin temizliğe büyük önem vermesi, İslam tarihine ve medeniyetine de tesir etmiştir. Osmanlı Medeniyetine “Su Medeniyeti” de denilmektedir. Osmanlıdan kalan sanat eserlerine baktığımız zaman...

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim