ZANAAT

Medeniyetimizde Zanaat ve Sanat

Geleneksel sanatlarımıza ayna tuttuğumuz bu sayıda konunun sanat tarihindeki yerini konuşmamak eksik kalırdı. Bu nedenle, Sanat tarihi, Türk sanatı, İslam sanatı ve Selçuklu sanatı üzerine...

HATTAT

Hattatların Kıblesi: Yakut Musta’sımî

Hiçbir zaman yok olmayacak bir yazı çeşidi geliştirerek Kıbletü’l-Küttâb “yazıcıların kıblesi” adını alan ve kendi üslûbunun farklılığı bütün kalemlerde hissedilen Yakut Musta’sımî’nin hat sanatımızdaki önemi…...

KUR'AN - Müzik

Kur’an, Sanat ve Müzik

İlâhî sanat tecellisi olan Kur’ân, sanatla ilgili bazı esasları serdetmesine karşılık sanat mefhumunu genel olarak ele almamış ve bugünkü anlamıyla özel bir isimle anmamıştır. Kur’ân’ın...

Şarkı - Türkü

Gelenek: ‘Şarkı’ ve ‘Türkü’

Kültür ve medeniyet değerlerini anlama ve anlamlandırma gayretlerinin ağırlık noktasını ‘musiki’nin teşkil etmesi elbette tesadüf değildir. Her kültür ve bu kültürden hareketle şekillenen her medeniyet,...

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim