dünya eğitim tarihi

  • Finlandiya

    Eğitimde Dünyanın Enleri ve Eğitimin İlkleri

    Bütün dünya nüfusunu baz aldığımızda %12’lik bir kesimin (bu 775 milyon kişi demek oluyor), okuma-yazma bilmediği düşünülüyor. Bu sebeple bizlerde karınca misali eğitime bir damlacık...