destanlar

  • Türklüğün Önemini Vurgulayan Türk Destanları

    Edebiyat tarihinin ilk örneklerinden olan destanlar, bizlere çokça bilgi verir. Efsanelerle olayları anlatır ve zenginleştirir. Türk tarihinde yer etmiş destanlarda ise Türklerin kazandığı zaferler, yurt...