bibliyomani hastalıgı

  • Bibliyomani Nedir

    Obsesif Kompulsif Bozukluk Örneği Olan Bibliyomani Nedir?

    TDK sözlüğünde “kitap düşkünlüğü, çılgınlığı” olarak yer alan bibliyomani nedir? Yunancada ‘biblion’ ve Latincede ‘mania’ sözcüklerinden türetilmiş bir kelimedir. Biblion kelimesi kitap anlamına gelirken, mania...