Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

5 dk okuma süresi


7
19 Paylaşım, 7 puan

Eğitim, bir alanda veya bir konuda yeterli bilgiyi ve donanımı kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Bu kavram, makro ölçekte ülkelere pek çok farklılık gösterebilir. Her ülke eğitime ve gelişime katkı sağlamak konusunda adım atmıştır. Ancak bazıları var ki dünyanın en başarılı ve en iyi yürütülen eğitim sistemine sahip nadide ülkeleri olarak listelenebilir. Bizlerde eğitim alanında oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş olanlarını, bu içeriğimizde sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

1. Hindistan

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

Hindistan, dünyanın en iyi ve en sistematik eğitim sistemine sahip ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bunun nedeni hükümetin eğitim sistemine verdiği düzenden kaynaklanmaktadır. Hindistan’da bulunan üç kamu eğitim sistemi yöneticisi olan merkezi, eyalet ve yerel düzeyler sayesinde; eğitim oldukça kaliteli bir sürece sahiptir. Özellikle 2009 Çocukların Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Hakkı Yasası’nın çeşitli maddeleri dikkate alınarak, her çocuğa altı ila on dört yaşları arasında “temel hak” olarak tanımlanmıştır. Hindistan’da eğitime verilen önemin altını çizen bu madde; günümüzde de devamlı olarak uygulanmakta ve her çocuğa gerekli eğitim hakkı tanımaktadır.

2. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde, eyalet yasalarına göre “eğitim” her çocuk için; her eyalete bağlı olarak beş ve sekiz yaşları arasında başlayan, on altı ve on sekiz yaşlarına kadar zorunludur. Bu zorunluluktan doğan temel hüküm ise gerek devlet okullarında gerek devlet onaylı özel okullarda karşılanabilir. Öte yandan ilk öğretim ve orta öğretimin yanı sıra ABD’de; ülke sınırları içerisinde bulunan çok sayıda çeşitli kamu ve özel kolejler, orta öğretim sonrası eğitim için üniversiteler bulunmaktadır. Ülke de yüksek öğrenim kalitesi de oldukça yüksektir. Son derece zengin ve seçici üniversiteler, araştırma tabanlı yüksek öğrenim kurumları bulunmaktadır.

3. Birleşik Krallık

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

Birleşik Krallık’ta eğitim sistemi temel düzeylerde dört ana bölüme ayrılır. İlköğretim, ortaöğretim, ileri eğitim ve yüksek öğretim olarak tanımlayabileceğimiz bu bölümler; devlet tarafından kontrol edilmektedir. Birleşik Krallık eğitim sistemi, tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi devlet tarafından “zorunluluk” olarak yürütülmektedir. Buna göre; beş yaşında öğrencilik hayatı başlayan çocuklar on altı yaşına kadar devam eden ilk ve orta öğretimlerini tamamlamak zorundadırlar. Her aşamanın sonunda değerlendirilen öğrenciler, potansiyel olarak yüksek öğrenime devam etme veya diğer seçenek olarak okulu bitirip iş dünyasına atılma seçeneklerine sahiptirler.

4. Avustralya

Avustralya dünyanın en iyi eğitim veren sistematik olarak en iyi eğitim sistemine sahip ülkeleri listesinde ilk sıralarda yer alır. Avustralya’da eğitim sistemi ilk, orta ve yüksek öğrenim olarak ülke ve dünya çapında bağlantılı bir öğrenim fırsatı sunar. Ülke de eğitim sistemi Avustralya Nitelikler Çerçevesi ile diğer ülkelerden farklılaşır. Buna göre okul bitirme sertifikasına ek olarak yüksek öğretim süresinde kazanılan nitelikleri kapsayan ulusal bir politikadır ve sonucunda öğrencilere “Kıdemli ortaöğretim Eğitim Sertifikası” verilir. Eğitim sistemi dünya çapında diğer ülkelerle bağlantılı olduğu için farklı ülkelerde eğitim ve kurslara geçişler kolaylaşır. Böylece öğrenciler geleceğine fazlasıyla katkıda bulunabilir.

5. Brezilya

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

Brezilya’da önceki dönemlerde eğitim sisteminde aksaklıklar olduğunu söylemek yanlış olmamakla birlikte yakın zamanda ülke de eğitim sisteminde pek çok yenilik neticesinde kaliteli bir sistem kurulmuş oldu. Eğitim sorunlarının düzenlendiği PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ve Bakanlık tarafından yönetilen IDEP değerlendirmesi ile, eğitim kalitesi oldukça farklılaşmıştır. Brezilya’da hem devlet okulları hem de özel okullar mevcuttur. Geleneksel olarak; ilk, orta, üçüncül ve teknik okul seviyelerine sahip olan Brezilya; İnsan Hakları Ölçümü Girişimi’ne göre çocuklara eğitim hakkı sağlayabilmek adına kendi gelir düzeylerinde mümkün olan imkanların %86,6’sını yapmaktadır.

6. Rusya

Rusya eğitim sistemi olarak göz dolduran nadide ülkeler arasındadır. Çünkü OECD’ye göre Rusya’da bulunan okullarda öğretilen matematik ve fen alanlarındaki derslerin sonucunda alınan başarı oranı ortalama düzeylerin üzerindedir. Okuma ve yazma oranı diğer gelişmiş ülkelerle eşit düzeydedir. Rusya’da okuryazarlık ve okula devam seviyeleri oldukça yüksektir. Ülkenin eğitim sistemine dair açıklamaları Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın web sitesinde ayrıntılı olarak bulmak mümkündür. Ancak kısaca ülkede okul öncesi eğitim isteğe bağlıyken, zorunlu eğitim altı yaşında başlar ve on bir yıl sürer. Devamında akademik okul, mesleki eğitim seçenekleri öğrencilere sunulmaktadır.

7. Singapur

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

Ülke eğitim sistemi, Eğitim Bakanlığı olan MOE tarafından yönetilmektedir. Kurum devlet okullarının gelişimini ve idaresini kontrol eder. Öte yandan özel okulları da danışmanlık ve denetleyici bir rolle kontrol altında tutmaktadır. Böylece ülke eğitim sistemi sistematik olarak iyileşmekte ve iyi eğitimli bireyler yetiştirmektedir. Singapur eğitim sistemi OECD tarafından devamlı olarak dünyanın en iyi eğitim sistemleri içerinde sıralamaktadır. Pek tabi ki bunun nedeni hem devlet hem de mikro ölçekte öğretmenlerden kaynaklanır. Öğretmenler, öğrencilerinin her birinin müfredat içerisinde öğrenmesi gerekenleri kavrayıp kavramadıklarına odaklanarak, sisteme katkı sağlar.

8. Kanada

Dünyanın en başarılı eğitim sistemine sahip ülkeleri listesinde Kanada en iyi verimli ülke olarak nitelendirilebilir. Ülkede federal, eyalet ve yerel yönetimler tarafından finanse edilen ve yönetimi elinde tutan organizasyonları sayesinde, ülke etkileyici bir eğitim sistemine sahiptir. Sistem dört ana aşamaya ayrılmaktadır. Bu aşamalar; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, ortaöğretim sonrası ve yükseköğretimdir. Ontorio ve New Brunswick illeri dışında her ilde on altı yaşına kadar öğrencilere eğitim zorunlu kılınmaktadır. En son elde edilen istatistiklere göre Kanadalıların neredeyse yüzde doksanı en az lise diplomasına sahiptir.

9. Belçika

Belçika eğitim sistemi diğer ülkelere kıyasla biraz farklı olsa da başarısız olduğu söylenemez. Ülkede eğitim düzeni üç topluluk tarafından finanse edilmektedir. Bunlar; Flamanca konuşanlar, Fransızca konuşanlar ve Almanca konuşanlar olarak aralarında ayrışmaktadır. Her bir toplulukta kendi aralarında ufak farklılıklara sebep olan okul sistemine sahiptir. Bu sitemlerde federal hükümet çok az bir etkiye sahiptir. Belçika genelinde eğitim yaşı beş ila on sekiz olarak belirlenmiştir. Ancak bir diğer seçenek olarak orta okuldan mezun olana kadar eğitim almak zorunlu kılınmıştır. Kendi içinde ayrışan bir sistem olarak bilinse de eğitim kalitesi ve alınan verim oldukça yüksektir.

10. İrlanda

Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

İrlanda’da eğitim sistemi oldukça katı bir şekilde sürdürüldüğünden midir bilinmez ancak oldukça başarılı bir eğitim sistemi gözlemlenmektedir. İlk okul ve ilköğretim sonrası okullar, sistemin ana parçalarıdır. Çocuklar altı yaşından on altı yaşına kadar veya üç yıllık okul sonrası eğitimini tamamlayana kadar belirli düzeyde bir eğitim almak zorundadırlar. Ülke genelinde ileri eğitim ve üçüncü düzey eğitim seviyelerine devam etmeyi tercih eden pek çok kişi vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere eğitime verilen değer fazladır. Ayrıca özel okullarda okuyan öğrenciler dışında, devlet okullarına kayıtlı her öğrenci hükümet tarafından finanse edilmektedir.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
21
Beğen
Mutlu Mutlu
9
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
10
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
2
Olamaz
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!