Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

2 dk okuma süresi


6
12 Paylaşım, 6 puan

Küçük bir grup dahi olsa, insanın bulunduğu her yerde bir lidere ihtiyaç duyabiliyor. Gözler hep erkek veya kadın bir lideri arar. O özeldir, gücünü bilgisinden, zekasından ve olaylara yaklaşım tarzından alır. Doğru yer ve zamanda, kutudan seçeceği liderlik stillerinden birini veya birden fazlasını alıp kendi benliğinde karıştırarak, nefeslerin tutulduğu anlarda bir mucizeye sebep olur. Öyleyse liderler, bu stillerden hangisiyle nasıl görünür neler yapar onları öğrenelim. dergiCE olarak, dünya genelinde en yaygın liderlik stilleri listesini sizler için hazırladık! Keyifli okumalar!

1. Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik

Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

Ani ve etkili değişimi gerçekleştirmeye çalışan liderliktir. Temelinde yenilikçi yaklaşım izlemek ve öğrenmeyi kolaylaştırmak vardır. Astların beklentilerinin ötesinde performans sağlamalarını amaçlar ve bunun için duygu, düşünce, inanç ve değerlerini dönüştürür. Çalışanlarının yeni tavırlar geliştirmesine neden olurken gerekli enerjiyi verir. Yeniden canlanma ihtiyacını görerek dönüşüme yardım eder. Vizyon belirleyerek, yapılan dönüşümü kurumsallaştırır. Başarıya giden yolları görür ve stratejilerini bu yollara göre belirler. Cesaretli, güvenilir ve risk alabilen liderlerdir.

2. Liberal (Serbest Bırakan) Liderlik

“Bırakınız yapsınlar” ilkesinin hakim olduğu liderliktir. Yönetime çok az ihtiyaç duyulan bir ortamda, takipçiler kendi hallerine bırakılır. Bireyler kendi sorumluluklarını üstlenir. Sözde liderliğin söz konusu olduğu bu liderlik tarzında ödüllendirme ve motivasyon yoktur.

3. Otokratik (Görev Odaklı) Liderlik

Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

Eski ama sık karşılaşılan bu liderlik stilinde, yönetim ve karar alma yetkisi sadece lidere aittir. Daha etkin ve daha hızlı karar verme imkanı sağlaması gibi yararlarının yanında, lider aşırı bencil davranmaya başlar, gruptakilere söz hakkı tanımaz onların iş tatmini, yaratıcılık ve motivasyonlarını azaltmış olur.

4. Demokratik (Katılımcı) Liderlik

Çalışanlarına öncü ve rehberdir. Karar alma sürecinde çalışanlarını destekler. Kriz dönemleri dışında, örgüt amaçlarını grup kararlarına göre yönlendirir. Astlarını planlama, örgütleme ve karar alma aşamalarına katılmaları için yüreklendirir. Aldıkları riskler kişilerin kendi inisiyatifinde olur. Cezadan çok ödül sistemi uygulanır.

5. Karizmatik Liderlik

Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

Karizma çekiciliği vurgulamaktır. Kriz ortamlarında ortaya çıkan, iş hayatındaki etkileyici giyim tarzı ve kurtarıcı niteliklere sahip olan kişilerin liderlik tarzıdır. İzleyenlerde hayranlık uyandıran, ikna ve motive ediciliği güçlü, cesaret ve öz güven timsali kişilerdir.

6. Hümanist (Paternalist) Liderlik

Babacan davranış sergilerken, korumacı bir yaklaşım benimserler. Bazen başkalarından bilgi alırken, genelde kendi fikirlerini uygulamayı tercih ederler. Ceza sistemi neredeyse hiç kullanılmaz. Üretimden çok, öncelik insandır.

7. Hizmetkar Liderlik

Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

Bencillikten arınmış liderliktir. Kendi menfaatleri yerine başkalarının gereksinimlerini gidermeyi önemser. Hizmetkar lider; iyi dinleyici, anlayışlı, empati kurabilen, ikna kabiliyeti fazla, koruyucu hisleri fazla, birlik kurabilen liderdir. Koltuk sevdası yoktur, vazgeçmeyi bilir. Kendi yerine daha iyi bir lider ortaya çıktığında, daha fazla makamda zaman doldurmaz ve görevi devreder.

8. Etkileşimsel Liderlik

Geçmişine ve geleneklerine sıkıca bağlanmış, ödüllendirme biçimi para ve statü olan liderdir. Dikkatini, şikayetler ve başarısızlıkları çözmek için kullanır. Fikirleri ve değişim isteklerini dikkate almaz. İhtiyaçlar hiyerarşisine dayanır. Etkileşimci lider gücünü, bürokratik otorite ve örgütteki yasal güçten alır. Belirlenen standartlara uyulmaması durumunda görev ya da iş tamamlanmazsa astını cezalandırır.

9. Bürokratik Liderlik

Dünya Genelinde En Yaygın Liderlik Stilleri

Dünya genelinde en yaygın liderlik stilleri listemizin son maddesinde yer alan bürokratik liderlik, kural ve prosedürlere bağlılık fazladır ve çalışanlarından da aynı yaklaşımı benimsemesini bekler. İş güvenliği ve para akışının fazla olduğu organizasyonlarda kullanılması faydalıdır. Yaratıcılık ve inovasyon gerektiren durumlarda kullanılması pek tavsiye edilmez.


dergiCE üyeleri ne diyor?

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
7
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç