Devrek Bastonu Figürleri

1 dk okuma süresi


3
7 Paylaşım, 3 puan
Devrek Bastonu
Devrek Bastonu

FİGÜRLERLE GEÇMİŞ MEDENİYETLERDEN İZLER
Baston ya da asanın ana malzemesi ağaç olduğundan, ağaç malzemeye dayalı el sanatının, zengin ormanlık bir bölgede doğmuş olması rastlantı sayılmayacaktır. İlk çağlardan itibaren Batı Karadeniz bölgesi, bitki örtüsü açısından ormanlık bir alandır. Hatta Zonguldak iline bağlı Devrek yer adının antik çağda Dadybra olarak isimlendirildiği bilinmektedir. Dadybra’nın Devrek olabileceğini ilk gündeme getiren Paul Wittek’tir. Osman Turan; Dadybra yer adını Dadibra olarak telaffuz etmiş ve Rumca olduğunu belirtmiştir. Ancak Rumca’nın Grek diliyle yazılırken ‘b’ harfi yerine ‘p’ harfini kullanıldığı dikkatinden kaçmış olmalıdır. Dadybra ya da Dadipra, muhtemelen ormanlık alanda kurulmuş olmasından dolayı, çıralık veya çıralı yer anlamında adlandırılması olasılık dâhilindedir. Çünkü Yunanca, Dadi sözcüğü; çıra manasınadır. Kastamonu ili Daday ilçesi isminin anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda; Daday ve Dadybra ilişkisinden yola çıkılarak, Dadibra’nın (Dadybra); orman yetişmesine elverişli arazi, toprak manasına geldiği belirtilmiştir.

Anadolu Mitolojisinde yılan, plastik sanatlarda genellikle kullanılmıştır. Bunun en büyük nedeni, yılanın merkez düşüncesi vermesidir. Kuyruğunu ağzına almış haliyle, tam bir daire, bu sebepten tam bir hayat ve hareket sembolüdür. Helezoni hareketiyle aynı düşüncelerin timsalidir. Yılan, yeraltında, karanlıklar âleminde ebedi hayat ve gençlik bitkisine dokunarak yeniden hayat bulmuştur. Cennette, ebedi hayat sembolü olan elmayı, ilk kadına vererek, ona doğurganlık, analık yani hayat vericilik vasfı bahşetmiştir. Havva sözü hayat verici demektir. Gömlek değiştirir ve ilkbaharda yeryüzüne çıkar. Bu halleri ve hareketleriyle ölüp yeniden dirilme düşüncesini temsil eder. Birbirine dolaşmış halleriyle üreme sembolüdür. İki yılanın bellerinden düğümlenip birbirlerini yutmaya çalıştıklarını gösteren hareket ticaret sembolüdür.

Gelenekten Geleceğe Dergisi ~ Ömür ÇELİKDÖNMEZ
Sayı: 6-7 ~ Nisan-Eylül 2014


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
4
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
2
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?