Cumhuriyetin En Yüce Bekçisi: Atatürk İlkeleri

3 dk okuma süresi


3
12 Paylaşım, 3 puan

Türk ulusunun temelindeki en büyük değer, yolumuzun aydınlığı, Türk devrimlerinin kilometre taşları… Bahsettiğimiz şey bu ülkeyi ayakta tutan, bağımsızlığımızın garantörleri ve cumhuriyetin en yüce bekçisi olan Atatürk İlkeleri. dergiCE olarak, bu içerikte Ata’mızı sonsuz saygı ve minnetle anarken, ilkelerini bir kez daha hatırlamak istedik. Atatürk’ün bize emanet ettiği tüm değerler, Türk halkının bağrında, en korunaklı yerde daima kalıcı olacaktır…

1. Cumhuriyetçilik

cumhuriyetin en yüce bekçisi Atatürk ilkeleri

Cumhuriyet, egemenliğin yalnızca halkta olduğu devletin yönetimi anlamına gelir. Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şeklidir ve halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejimdir. Ulu Önder, cumhuriyet için “Türk milletinin karakter ve adetine en uygun olan idare” ifadelerini sıkça kullanmıştır.

2. Milliyetçilik

cumhuriyetin en yüce bekçisi Atatürk ilkeleri

TDK’ye göre millet sözcüğü, “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.” olarak tanımlanıyor. Ulu Önder’e göreyse millet; “geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insanlar topluluğudur.” Her iki tanım da bağlılığa, bir arada yaşamaya, aynı duygu ve hedefleri paylaşamaya dayanıyor. Bu noktada Paşa’ya göre Türk milliyetçiliği; din ve ırk ayrımı gözetmeyen, kültürel ve siyasi birliktelik değerlerine dayanan bir anlayışı ön plana çıkarıyor ve Türk milletine böylesi bir milliyetçilik duygusunu aktarıyor.

3. Halkçılık

cumhuriyetin en yüce bekçisi Atatürk ilkeleri

Atatürk’ün halkçılık ilkesi, ulusal egemenlik anlayışı önderliğinde demokratik bir toplum anlayışını yansıtır ve benimser. Devletin en temel görevi, halkın huzurlu ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve bunu baki kılmaktır. Halkçılık ilkesi, Atatürk tarafından şu şekilde tanımlanır:
“Bizim için insanlar yasa önünde tamamen eşit muamele görmek zorundadır. Sınıf, aile, fert arasında bir ayrım yapılamaz. Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz.”
Ünlü şairimiz Edip Cansever’in dizelerini hatırlayın: “Gülmek, bir halk gülüyorsa, gülmek demektir.”

4. Laiklik

cumhuriyetin en yüce bekçisi Atatürk ilkeleri

Laiklik kelimesi tek başına, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Aynı zamanda devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi için yansız olması demektir. Vatandaşına özgürce düşünme ve inanç ortamını sağlaması demektir. Bir inancı, bir diğer inancın iznine bırakmaması, ibadet ettiği yeri ve şekli herkes önünde yasal kılması, bu özgürlüğü yaratması demektir. Din ve inanç kültürü kişinin özel yaşamının bir parçasıdır ve asla yargı sistemine taşınamaz. Cumhuriyetin ve bağımsız yargının en yüce bekçisi laikliktir ve Atatürk ilkeleri ile bir bütün halinde, demokratik bir toplumun temelini sağlamaktadır.

5. Devletçilik

Atatürk’ün devletçilik ilkesinin temelinde, Türk toplumunun layık olduğu çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonomik sistemin güçlendirilmesi ve ulusal bir halde devam etmesi amaçlanır. Devletçilik ilkesine göre devletin ekonomik idaresi, müdahale edilebilir ve kontrol altında tutulabilir olmalıdır. Tüm ekonomik girişimler sadece devlet tarafından yapılmamalı, özel teşebbüslere de izin verilmeli ancak hiçbir özel teşebbüs, devlet kontrolünden ve müdahalesinden ayrı tutulmamalıdır.

6. İnkılapçılık

Bu ilkenin en temel amacı, Türk milletinin, Türk devrimlerini asla unutmaması, her zaman yenilikçi ve içinde bulunduğu çağa ayak uyduran, öncü bir toplum olmasıdır. Aklın ve bilimin yanında duran Türk milleti, inkılapçı bir anlayışla, demokratik bir yaşamın içinde olmalı ve ulusal gücü elinde bulundurmalıdır. Ulu Önder Atatürk; “Bir gün benim fikirlerim bilimle ters düşerse, siz bilimi seçin.” demiş; aklın, bilimin, yeniliğin önünde kendi sözlerini dahi küçük görmüştür.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
4
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!