Cübbeyi Feda Etmek


Fedakarlık
Fedakarlık

Yaş otuz beşti, Miladi 605. Yangın ve sel baskınlarından dolayı zarar gören Kâbe’nin yeniden tamiri ve inşası yapılıyordu. Herkes kendisine düşen taraf için taş taşıyor ve Kâbe’nin duvarlarını örüyordu. Mabet, Hacerü’l-Esved’in konulacağı yere kadar yükseltilmişti. Sıra Hacer-ül Esved’in yerine yerleştirilmesine geldi. Anlaşmazlık çıktı. Bu şerefli görevi hiçbir kabile başkasına bırakmak istemedi, hatta bu yüzden savaşmaya bile karar verdiler. Kılıçlar çekildi. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden Ebû Ümeyye b. Mugîre, “Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk giren kişinin vereceği karara uyulmasını” teklif etti. Bu bir sükunet çağrısıydı. Ebû Ümeyye birbirine öfkeyle bakan kalabalığın gözlerini Benî Şeybe kapısına çevirmişti. Birbirine kin öfkeyle bakan gözler artık aynı yere ve aynı yöne bakıyordu. Beklemeye başladılar. Kılıçların uçları yavaş yavaş aşağı iniyordu.

Kapıdan ilk görünen 35 yaşlarında bir delikanlıydı. Bütün gözler onun üzerindeydi. Hep birden sevinç ve memnuniyetle “İşte el-emîn, işte Muham­med’ül-Emin” diye duygularını ifade ettiler. Bu olaya kadar bu sıfatı söyletmek de güzel bir maharettir. Emin olmak, topluma ve çevreye güven vermek de güzel bir haslettir. Kılıçlarını çekmiş insanlar için emin olan bir hakem vardı karşılarında. Aralarında hakem olacak ve hüküm verecekti.

Önünde müşkil bir mesele vardı. Verilebilecek karar birilerini memnun ederken diğerlerini de kızdırabilirdi. O, işe önce cübbesini yere sermekle başladı. İnsanların uğruna cana kıymayı göze aldıkları taşı cübbesinin üzerine koydu.

Artık bütün gözler O’nun üzerindeydi. Hacer-ül Esved onun yere serili cübbesinin üzerindeydi. Kalabalık onun iki dudağının arasından çıkacak cümlelere kilitlenmişti. “Her kabilenin reisi veya her kabileden birisi örtünün bir ucundan tutarak konulacak yere getirip yükseltsin,” dedi. Cübbenin bir köşesinden tutmak için kılıçların kınlara sokulması gerekiyordu. Burada sadece bir kabileye görev verilseydi diğerlerinin kızacağı aşikârdı. Taş yerine konulunca da kalabalığa “bu şeref hepinizindir” dedi. Hicrette Medinelilerin daveti karşısında kimseyi kırmamak için de öyle yapmıştı. “Devem Kasva kimin evinin önüne çökerse onlarda misafir olacağım.” dedi, ve öyle demişti.

Vakit, bıçağın kemiğe dayandığı vakitti. Yer, Hacerü’l-Esved için kılıçların çekildiği yerdi. Kâbe’nin onarımında Mekke bir iç savaşın eşiğindeydi. Efendimiz kalabalığın önündeki bu müşkili tereyağından kıl çeker gibi halletmişti. Burada George Bernard Shaw’ın şu sözünü hatırlamak yerinde olacaktır. “…problemlerin problem üzerine yığıldığı günümüzde, bütün problemleri bir kahve içme rahatlığında çözen Hz. Muhammed’e, beşeriyetin çok ihtiyacı vardır.”

Cübbesini yere serdi bu müşkili çözmek için. Toplumun çıkmaza girdiği bir noktada cübbesini yere sererek bir çıkış yolu gösterdi. Gerekirse cübbesini yere serecek, gerekirse cübbesini feda edecekti yeter ki kılıçlarını çekmiş kişilerin burunları dahi kanamasın. Hassasiyeti buydu. Cübbem yerlerde kirlensin ama toplumdaki huzursuzluk sona ersin niyetindeydi. Onun düşündüğü kendi cübbesi değildi, toplumdaki müşküllerin hallolmasıydı. Niyet halis olursa bir cübbeyle de meseleler çözülür. Kalbimiz ve içimiz tertemiz olursa cübbe bereketlenir. Niyet güzel olunca meseleler bir cübbeyle veya bir Kasvayla da çözülür.

Altınoluk Dergisi ~ İsmail UZUN
Sayı: 339 ~ Mayıs 2014

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
2
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç
Dijital Derginiz
Dijital yayıncılık alanında Türkiye, yükselen bir grafik çizmektedir. Bu amaç ile profesyonel işlere imza atmak üzere yola çıktık. 5. yılımızda araştırmayı seven herkese kapımızı açtık. Sizlerde makalelerinizi dergiCE'de paylaşarak, dijital dünyada yerinizi alabilirsiniz.

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim