Bağımsız Denetimde Etik Kuralları

2 dk okuma süresi


4
8 Paylaşım, 4 puan

Küresel dünyada uluslararası şirket birleşmelerinin artması ve yatırımların gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, ekonominin temel unsuru olan işletmeleri değişen şartlara uyum sağlamaya zorlamıştır. İşletmelerin de rekabet güçlerini arttırmaları ve gelişen sermaye piyasalarına kolayca girebilmeleri için mevcut muhasebe sistemlerini etkin hale getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca şeffaf, karşılaştırılabilir ve daha önemlisi bunları bağımsız denetimden geçirerek güvenilirliğini arttırmaları gerekmektedir. Denetiminin gerçek işlevi, denetim çalışmalarını yürüten bağımsız denetçilerin, güvenilir ve bağımsız olmaları üzerine odaklanmıştır. Denetimde etik konusuyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok düzenlemeler ve kuralları yapılmış, bu bağlamda denetim mesleğine mensup kişi/firmaların uymaları gereken ilke ve kurallar belirlenmiştir.

2011 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) kurulmasıyla artık muhasebe ve denetim alanındaki standart oluşturma yetkisi tek elde toplanmış olmaktadır. Ve 2015 yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun yayımlamış olduğu etik kuralları (ilkeleri) aşağıdaki gibidir.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralları Nelerdir?

Dürüstlük: Dürüstlük ilkesi tüm denetçiler için, bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olma yükümlülüğünü getirmektir.

Tarafsızlık: Denetçilere, ön yargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanmasına izin vermeme yükümlülüğü getirmektir. Ek olarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermeme yükümlülüğü de getirmektir.

Mesleki Yeterlilik ve Özen: Mesleki bilgi ve beceriyi, müşterilerin yeterli mesleki hizmetleri almalarını temin edecek bir seviyede tutmaktır. Ayrıca mesleki hizmetlerin faaliyetlerin sunumu sırasında, uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmektir.

Sır Saklama (gizlilik): Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek. Söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu hariç, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamamak. Kendisinin veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak.

Mesleğe Uygun Davranış: Tüm denetçilere, ilgili mevzuata uygunluk sağlama ve mesleğin itibarını zedeleyeceğini bildikleri veya bilmeleri gereken her tür fiil ve davranıştan kaçınma yükümlülüğü getirmektedir. Gerekli bilgiye sahip makul üçüncü bir tarafın, denetçinin o an için erişiminde bulunan tüm özel şart ve durumları değerlendirmesin içerir. Ayrıca mesleğin itibarını kötü yönde etkileyeceği sonucuna varmasının daha muhtemel olduğu tüm faaliyetleri içerir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
7
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?